Inzichten

Inzichten of insights zijn bepalend voor succes. Krachtige inzichten maken het mogelijk betekenisvol te handelen. Alleen zo kan uw organisatie het verschil maken.

Wat wij anders doen

Inzicht gaat dieper dan analytisch begrip. Wij begrijpen dat. Onze methoden zijn erop gericht het emotionele boven tafel te krijgen. Onze methodes helpen u ook om zelf creatiever met resultaten om te gaan.

Dieper graven

  • Input voor betere, kansrijke innovaties en ideeën
  • Zo kunt u de strategisch juiste beslissingen nemen
  • Ferro Explore graaft diep en verklaart gedrag vanuit emotie en gevoelens
  • Zo begrijpt u wat uw doelgroep werkelijk drijft
  • Onze rapportages onderbouwen de inzichten
  • Concreet handelingsperspectief ontwikkelen we samen met de klant

Cocreatie workshops

Cocreatie staat vaak gelijk aan 'online'. Bij ons niet. Wij helpen u echt verbinding te leggen met uw doelgroep. In een face-to-face ontmoeting werkt u samen met uw doelgroep. Onze methodes helpen u om dit op een productieve, creatieve wijze te doen. Het directe contact en de verfrissende werkwijze maakt het makkelijker om wat u geleerd hebt ook echt te implementeren. Heel erg van deze tijd. Download een algemene presentatie over cocreatie.

Methoden en technieken

Onder meer: Narratief onderzoek, groepsgesprekken, individuele diepteinterviews, shop alongs, etnografisch onderzoek, online kwalitatief onderzoek, picture-it, sim-city, workshops, laddering, natural grouping, storygroups, co-creatiegroepen, projectieve technieken, met app ondersteunde dagboeken