Ferro Explore levert maatwerk

Toegesneden op uw vraag

Elke opdracht begint met een gesprek met de klant, om de onderzoeksvraag scherp te krijgen. Daarna kijken we welke deskundigheid en tools de beste potentie hebben om het nodige inzicht te bieden. – alles op maat. Dat vormt de basis voor een offerte, die een fixed price kent.

Flexibel, snel en adequaat

Tot de kern doordringen

Ferro Explore kan snel tot de kern doordringen, door de ongekende ervaring van de onderzoekers: snel en adequaat, diepgravend, oplossingsgericht op basis van diepgewortelde kennis en ervaring. Een onderzoek dat snel kan worden opgezet en niet al te omvangrijk is, duurt meestal zo’n vier weken. In voorkomende gevallen kan het zelfs in twee weken. Grotere onderzoeken vergen iets meer tijd, van zes tot acht weken.

De klant is nauw betrokken

Alles in overleg

Goed onderzoek krijg je als bureau en opdrachtgever goed samenwerken.

 • Als de offerte akkoord is start de uitvoering. We bepalen samen de opzet van de selectie en nemen de opdrachtgever mee bij het finaliseren van de gesprekspuntenlijst.
 • Het veldwerk – de gesprekken met geselecteerde mensen – is cruciaal. Wij vinden het belangrijk dat de klant meekijkt (online of bij de onderzoeksruimte), dat verdiept het inzicht. Aansluitend aan het veldwerk bespreken we altijd wat iedereen heeft meegenomen. Als het nodig is komen we al direct tot de eerste conclusies zodat je als opdrachtgever direct aan de slag kunt.
 • Het rapport stemmen we uiteraard af. Soms is het verstandig om een presentatie te geven van de uitkomsten. Bij meer verkennend onderzoek plannen we ook vaak een werksessie in.

Onze tools voor uw inzicht

Het brede palet

Ervaring met alle denkbare kwalitatieve methoden en technieken

We bieden alle gangbare en bekende methoden. We hebben dit ingezet voor haast alle denkbare onderwerpen, FMCG, automotive (veel voor elektrisch rijden), financieel, dienstverlening, landelijke overheden, goede doelen, pharma, provinciale overheden, gemeentes, te veel om op te noemen. De belangrijkste:

 • individuele diepte-interviews, groepsgesprekken, online onderzoek, online fora
 • straatinterviews, WhatsApp interviews, in-homegesprekken, in-shop gesprekken
 • observatie, etnografisch onderzoek, literatuuronderzoek

Hieronder enkele voorbeelden van de standaard methoden. Daarna beschrijven we ook enkele ‘specialiteiten’, zoals co-creatie en narratief onderzoek.

Rijkere feedback met leuke tool

Een tool voor groepen: Qandr

Het is voor goede resultaten belangrijk en nuttig om onderzoek ‘leuk’ te houden. Dan krijg je rijkere feedback van je doelgroep. Voor een speels element in groepen, werken we onder andere met Qandr. Het voordeel hiervan is ook dat het helpt om een groepsoordeel te voorkomen. Het beeldende karakter helpt mensen dichter bij hun gevoel te blijven. De opdrachtgever kan de antwoorden direct op het scherm volgen.

De doelgroep krijgt vragen op zijn of haar mobiele telefoon, bijvoorbeeld:

 • Open associaties invoeren, en vervolgens de woordenwolk tonen en bespreken.
 • Een afbeelding of tekst individueel ‘raten’ met cijfer of woorden.
 • Deelnemers kunnen plaatjes uploaden die hun gevoel weergeven.

Hoe krijg je mensen aan het praten over wat ze echt beweegt?

Waarden zijn de basis

Het is belangrijk om mensen in contact te brengen met wat hen echt beweegt. 23PlusOne waardenkaartjes zijn daar een briljante manier voor. Het is:

 • Een kwantitatief en kwalitatief gevalideerde set met 24 kaartjes  (vier afbeeldingen die regelmatig worden geüpdate) en twee verwante waarden. De set representeert het hele spectrum aan menselijke waarden.
 • Het is gebleken dat mensen uit alle culturen en vanuit alle hoeken uit de samenleving makkelijk een intuïtieve keuze kunnen maken. Aan de hand van de kaartjes kunnen ze makkelijk praten over wat hen écht bezighoudt. We beginnen met kaartjes over ‘het eigen leven’ en later ook de kaartjes die passen bij een merk, product of dienst, of juist kaartjes die daar missen.

Dit helpt om mensen makkelijk op het spoor van hun diepere gevoelens en emoties te brengen.

Klantreis narratief

Het verhaal van de doelgroep

Een klantreis helpt om je doelgroep te begrijpen. Wij gebruiken een op narratieve technieken gebaseerde gesprekstechniek ‘tijdlijn’. De deelnemer vertelt op zo open en concrete manier ‘het verhaal’ van de reis. De moderator helpt daarbij, enige rol is het verhaal zo concreet en scherp mogelijk te krijgen:

 • De deelnemer bepaalt zelf vanuit het ‘nu’ de tijdlijn, veelal gaat men in stappen terug het verleden in.
 • Op een open manier wordt ingezoomd op belangrijke episodes, voor relevante momenten wordt gekeken naar de ‘personen’ (of instanties) die hier belangrijk waren. Met de deelnemer kijken we naar de rollen van hen, de andere personen en instanties, de emoties en gedachten en eventueel ook waarden (met 23Plusone).
 • We kijken ook naar de ‘moments of truth’ en de  ‘turning points’ (momenten waar de zaken een andere loop hadden kunnen nemen), zo krijg je ook zicht op wat relevante interventies kunnen zijn.

Deze verkennende methode geeft de klant diep inzicht in de belevingswereld en de onderliggende overtuigingen en emoties, gekoppeld aan concrete gebeurtenissen. Door de narratieve aanpak krijgt de doelgroep alle ruimte om zijn eigen verhaal zelf te ‘verkennen’.

Deep dive in de resultaten

Meer dan een presentatie

Presenteren van een rapport is nuttig, maar soms is het goed om een stap verder te gaan. Wij nemen de opdrachtgever dan mee in een inzichtsessie, een deep dive in de uitspraken van de doelgroep. Uit feedback van onze klanten blijkt dat ze daar echt nog meer leren dan alleen van het meekijken. Het format garandeert een open blik.

 • De werkvormen helpen om buiten je eigen gedachtenpatroon te komen en meer open te staan voor het perspectief van de doelgroep.
 • In een tweede fase kijken we gericht: wat zijn de dilemma’s, wat de kansen.
 • Zo stem je interne blik af op de buitenwereld.

Enkele specialiteiten

Stakeholdersonderzoek

Begrijpen wat je eigen netwerk beweegt

Soms moet je als organisatie reflecteren op je verhouding met stakeholders. De methode voor stakeholderonderzoek is altijd: individuele gesprekken, hetzij online, op de werkplek of een combinatie van beide. Wij hebben er zeer veel ervaring en een strak proces:

 • Selectie is key: de opdrachtgever speelt een belangrijke rol. Dit heeft enige tijd nodig.
 • Het praten met stakeholders heeft een positief effect op je imago als je het goed doet. Alleen zeer ervaren onderzoekers zijn geschikte gesprekspartners. Belangrijk is dat de stakeholders alle ruimte krijgen, er wordt niet meegekeken. We stemmen met de stakeholder af wat de key points waren die wij uit het gesprek hebben gehaald, zo houdt de stakeholder de regie.
 • We delen de resultaten met de opdrachtgever in een speciale ‘inzichtsessie’, nog voor we het rapport definitief maken.

Co-creatie - anders

Samen met doelgroep aan de slag

Soms moet je verder gaan dan inzichten opdiepen, en moet je samen met je doelgroep aan de slag. Vaak gebeurt dat online. Wij hebben een mooie ‘fysieke’ werkwijze hiervoor. De werkwijze geeft de opdrachtgever praktische handvatten uit. Het is pragmatisch en snel, maar leidt ook tot een beter gevoel voor wat de doelgroep bezighoudt.

 • In zogenaamde ‘supergroups’ brengen we opdrachtgever en respondenten (fysiek) bij elkaar, de subgroepen krijgen concrete, speelse opdrachten.
 • Op een creatieve maar ook gestructureerde manier werken deelnemers aan een dienst, product of zelfs communicatiestrategie. De rol van de vertegenwoordigde opdrachtgever wordt duidelijk ingekaderd.
 • Op een of enkele plenaire momenten brengen de verschillende werkstukken bij elkaar. Afsluitend ligt er een concreet plan, of een concrete schets van verbeteringen voor een dienst of een product.

 

Narratieve projecten

Ultieme openheid

Sinds 2006 zijn we gespecialiseerd in narratieve projecten, de meest open manier van exploratie van de doelgroep.  We hebben in vele tientallen projecten onze klanten daarmee echt verder gebracht. Als voorbeeld een ouder ESOMAR artikel (Loser Hero or human being) dat is bekroond als ‘Beste ESOMAR artikel’ in de categorie methoden.

Dit geeft onze opdrachtgever een diep inzicht en gevoel voor wat de doelgroep echt beweegt, de beschikbare database met verhalen en de geïllustreerde inzichten helpen ook om het in de organisatie te brengen.

 

Verhalenkringen

Uit de denkmodus
 • We nodigen 25 tot 30 deelnemers uit in 1 ruimte voor 5 tot 6 verhalenkringen. In de kringen wordt niet gediscussieerd. Per tafel is er een moderator die vijf tot zes ‘verhaaluitlokkende vragen’ heeft. Wie een verhaal te delen heeft pakt de talking stick en spreekt, de verteller geeft het verhaal een titel. In anderhalf uur haal je honderden verhalen op. Deze komen in een Exel sheet voor de klant.
 • We brengen de deelnemers in een verhalende in plaats van denkende modus. Dat vertellen we ook aan de deelnemers: ‘in deze fase proberen we jullie nog niet te begrijpen, we begrijpen ons zelf vaak niet eens. We willen alleen zo veel en zo  levendig mogelijke verhalen’.

Mass qualitative

In deze aanpak verzamelen we op grote schaal online verhalen. Geen vervelende vragenlijst, gewoon de uitnodiging om een verhaal te vertellen. De vertellers kunnen zelf hun verhaal een betekenislaag geven door enkele simpele vragen te beantwoorden over hun eigen verhaal. Uitermate geschikt voor verkennend onderzoek, maar ook een briljante manier om feedback op een concept te krijgen.

We vragen de deelnemers altijd hoe ze het vinden: 90 % vond het prettig tot fantastisch, voor het eerst konden ze gewoon hun verhaal kwijt.

Inzicht gaat leven

Met de doelgroep en de opdrachtgever onderzoeken we in een inzichtworkshop de betekenis van de verhalen, op een associatieve, beeldende wijze. Een illustrator is ter plekke om de belangrijke, en vaak moeilijk onder woorden te brengen inzichten vorm te geven, op instructie van de deelnemers.

Feedback van klanten in alle workshops die we de afgelopen 18 jaar hebben gehouden: nu gaat de doelgroep écht voor me leven.

Tienduizenden verhalen

We hebben tienduizenden verhalen verzameld voor een veelheid aan klanten en vele tientallen narratieve inzichtworkshops gedaan voor een grote hoeveelheid klanten (ANWB, Philips, ING, Whiskas, Nutella, DrScholl, ministerie van VWS, Marine, De Politie, ING, Nierstichting, Ministerie van VWS, de BOB-campagne, ontwikkelingsmaatschappij BPD, PsyQ, KPN, Praxis, Etos, Concertgebouworkest en nog veel meer)

Samenwerken of meer weten over wat we doen?

Neem contact op

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een mailtje op info@ferro-explore.nl