Het grote verhaal

Individuele diepte-interviews - duo interviews - 23Plus1 waardekaartjes (Copyright Stichting Het Grote Verhaal en Nachtzon Media)

Het grote verhaal

Individuele diepte-interviews - duo interviews - 23Plus1 waardekaartjes (Copyright Stichting Het Grote Verhaal en Nachtzon Media)

”Kwalitatief onderzoek door Ferro Explore gaf ons de inzichten
die we nodig hadden om financiële
partners van ons ambitieuze plan te overtuigen én bij de doelgroep succesvol te zijn”

Hoe vertel je het grote verhaal?

Het ideaal
Paul Beerkens en Ineke van der Ouderaa hebben een ideaal. Ze maken zich zorgen over het feit dat het snelle secularisatieproces in Nederland ertoe leidt dat jongere generaties opgroeien zonder enige kennis van de Bijbel. Zij willen de rijkdom die besloten ligt in Bijbelverhalen levend houden en het eeuwenoude boek van en over de mensheid doorgeven. Enerzijds vanwege de rol van de Bijbel als bron van Westerse beschaving en anderzijds omdat ons culturele erfgoed doordesemd is van Bijbelverhalen: schilderijen, literatuur, muziek.
Relevantie

Beerkens en Van der Ouderaa zijn ervan overtuigd dat de verhalen nog steeds relevant zijn voor deze tijd mits niet aangereikt door een kerkelijke instantie of met een intentie om mensen te bekeren tot enig geloof. Daarom hebben zij de stichting Het Grote Verhaal opgericht, een nieuwe, onafhankelijke, waardenvrije afzender.

De beoogde doelgroep was ouders en grootouders van jonge kinderen, voor wie de kerk niet meer relevant of gewenst is. Ze zijn wellicht grotendeels de Bijbelverhalen ‘kwijtgeraakt’, maar staan ook niet per se afwijzend tegenover verhalen uit de Bijbel. Staat de groep open om Bijbelverhalen in een nieuwe context aangereikt te krijgen voor hun kinderen? En zo ja, hoe moet je dat dan doen? En wat moet je vooral niet doen.

Kwalitatief onderzoek Ferro Explore als basis

Het gaat om luisteren

Stichting Het Grote Verhaal vond het noodzakelijk om te starten met kwalitatief, verkennend onderzoek. Het gaat immers niet om zenden, maar om luisteren en het onderwerp ligt gevoelig.

Waarden centraal

Ferro Explore sprak met ouders en grootouders van jonge (klein)kinderen. In diepte-interviews van anderhalf uur stonden waarden centraal. Door de 23PlusOne waardenkaartjes te gebruiken was het makkelijk om echt een diepgaand gesprek aan te gaan met de doelgroep. Zo konden we op natuurlijke wijze verkennen hoe men staat ten opzichte van levensbeschouwing, religie, zingeving / spiritualiteit. En vervolgens wat zij als idealen hebben in de opvoeding, wat het verlangen voor hun kind is en wat ze willen overdragen.

De potentie van Bijbelverhalen

In de gesprekken kregen we inzicht in hun associaties met en eventuele weerstanden tegen de Bijbel. Zo konden we zien of Bijbelverhalen een rol kunnen spelen bij de opvoeding van hun kinderen kunnen spelen. En zo ja: hoe moet je dat doen om relevant en acceptabel te zijn? En welke hindernissen men heeft om zelf Bijbelverhalen door te geven. Zo kregen we inzicht in de potentie van Bijbelverhalen voor ouders van nu.

Aansluiten op behoeften

Opvoeden tot evenwichtige mensen

Het verkennende onderzoek gaf belangrijke inzichten. De ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot evenwichtige mensen die tevens oog hebben voor de noden van anderen. De ouders zijn op zoek naar middelen die hen kunnen helpen om te praten met hun kinderen over thema’s die helpen bij hun opvoeding.

Start van een dialoog

Verhalen kunnen een belangrijke rol spelen bij het praten over thema’s, ook Bijbelverhalen. Deze moeten dan wel eigentijds en op niveau van de kinderen gebracht worden. En Bijbelverhalen moeten op een open en waardenvrije manier worden aangeboden. Niet als een boek dat ‘de waarheid vertelt’ maar dat inspireert en dat zich leent om -op een manier die bij kinderen past- de dialoog aan te gaan over eeuwige thema’s als liefde, delen, trouw, er zijn voor de ander, vergeven, jaloezie en zo meer.

Van inzicht naar een plan

Aansluiten bij feest

Uit het onderzoek was duidelijk geworden dat het uiterst nauw luistert ‘hoe’ de aandacht voor Bijbelverhalen gevraagd wordt en met welke voorzichtigheid. Ouders gaven aan dat de belangrijke feesten een goed moment zijn. Voor haar eerste project koos de stichting Het Grote Verhaal ervoor om het bekende, jaarlijkse kinderfeest van Sint Maarten als ‘vehikel’ te gebruiken om Bijbelverhalen voor jonge kinderen op een eigentijdse manier onder de aandacht te brengen.

Online videoserie

De stichting gaf opdracht een serie van vier video-afleveringen te ontwikkelen die de titel “Het Geheim van Sint Maarten” kreeg. Niet voor uitzending op televisie, want de ouders gaven aan dat dit niet past in hun hectische gezinsleven: zij zijn vooral ‘online’. Het thema ‘delen’ stond centraal, waarmee een nieuwe dimensie aan het Sint Maartenfeest werd toegevoegd. Tegelijk met de videoserie werden tien luister-Bijbelverhalen aangeboden, ook vanuit het thema delen. Vijf voor kinderen van 3-6 jaar en vijf voor kinderen van 6 jaar en ouder. Video en luisterverhalen zijn te vinden door in te loggen op ‘www.hetgroteverhaal.nl’

Concepttest: license to go

Om alles nauwkeurig fine te tunen, voordat een nationale lancering plaatsvond, heeft Ferro Explore het concept van het videoscript getest, in combinatie met een van de luister-Bijbelverhalen (“De Barmhartige Samaritaan”). Het materiaal bleek een grote kracht te hebben. Op basis van de inzichten uit dit ‘pilot onderzoek’ zijn de materialen verder uitgewerkt in een nauwe samenwerking tussen de stichting Het Grote Verhaal en producent Nachtzon Media.

Van een plan naar groot succes

Thema delen

Het belangrijkste inzicht uit het onderzoek was misschien wel dat ouders bij de opvoeding van hun kinderen behoefte hebben aan input over relevante thema’s die ook in de Bijbel spelen. Delen is zo’n thema. In de videoserie gaat het over delen, uitgewerkt in ruilen en doorgeven van kleding en speelgoed. Dit thema werd nog krachtiger door een vruchtbare samenwerking met kringloopwinkels. Eigentijdsheid en aansluiting bij de leefwereld van kinderen was ook een belangrijk aspect uit het onderzoek. Daarom werd gekozen voor een professionele cast, bekend bij en gewaardeerd door kinderen en ouders.

Uitgekiende social-mediastrategie

De lancering “Het Geheim van Sint Maarten” in oktober 2022 is een groot succes geworden: de videoserie is door ruim 800.000 mensen bekeken en de luister-Bijbelverhalen werden bijna 623.000 keer beluisterd. Ook leerkrachten van basisscholen bleken enthousiast en omarmden het materiaal: de helft van alle Nederlandse basisscholen heeft het materiaal met leerlingen gedeeld. Een uitgekiende social-mediastrategie gericht op ouders en leerkrachten maakte dit mogelijk.

Impact door onderzoek

Kracht van samenwerking

Zo blijkt uit de grote impact de kracht van samenwerking tussen onderzoekers en opdrachtgevers die, voordat zij aan de slag gaan, de leefwereld, wensen en eisen van de beoogde doelgroep diepgaan willen verkennen. Het verschil is gemaakt door het kwalitatieve onderzoek van Ferro Explore in combinatie met de briljante vertaalslagen van stichting Het Grote Verhaal en producent Nachtzon Media.

Succesvol vervolg

Vanwege het grote succes van Sint Maarten besloot de stichting Het Grote Verhaal snel een opvolger te ontwikkelen volgens dezelfde principes, teneinde de verworven achterban wederom Bijbelverhalen te kunnen aanbieden en hen aan de stichting te binden. Dit werd “De Magie van Valentijn”. Het ultieme doel is een jaarkalender op te bouwen waar ouders en leerkrachten voortdurend uit kunnen putten.

Samenwerken of meer weten over wat we doen?

Neem contact op

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een mailtje op info@ferro-explore.nl